Campanii și regulamente

REGULAMENT CONCURS GIVEAWAY  

@iravolkivskaia  

organizat de Onosa-Volchivscaia Irina 

 in perioada 11.12.2023-21.12.2023  

Termenii si conditii care reglementeaza modul de accesare, participare si utilizare a concursului “Giveaway @iravolkivskaia” denumit in continuare "Concursul" si a serviciilor asociate acestuia. Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la concurs, participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament, cu anuntarea publicului.  

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI  

Organizatorul concursului “Giveaway”, este ONOSA – VOLCHIVSCAIA IRINA, adresa de contact email: iravolchivscaia@gmail.com denumita in prezentul document „Organizatorul”. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in prezentul document “Regulamentul”).  

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI  

Concursul va fi organizat si se va desfasura in perioada 11.12.2023-21.12.2023 pe pagina dehttps://www.instagram.com/ instagram @iravolkivskaia (https://www.instagram.com/iravolkivskaia/). 

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE  

La Concurs are dreptul sa participe orice persoana fizica cu domiciliul in Romania care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Concursului. Toti participantii trebuie sa aiba conturi de utilizator Instagram reale, active si care sa le apartina. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei care indeplineste conditiile impuse de Regulament.  

ART. 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

Concursul se desfasoara in perioada 11.12.2023-21.12.2023, in mediul on-line, pe pagina dehttps://www.instagram.com/ instagram a Organizatorului: @iravolkivskaia (https://www.instagram.com/iravolkivskaia/), prin publicarea unei postari privind Concursul. 

ART. 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

Castigatorul va fi ales in data de 22.12.2023 prin platorma https://www.wask.co/, dintre persoanele care au urmat toti pasii Concursului, respectiv: 

 1. au dat FOLLOW paginilor de instagram @iravolkivskaia si @sapunnaturaldejavu;

 

 1. au dat LIKE postarii privind Concursul. Organizatorul nu va considera valide inscrierile participantilor prin comentarii la alte postari sau pe alte conturi de Instagram; 

 

 1. au postat un comentariu (in sectiunea COMMENTS) la postarea privind Concursul, prin care se mentioneaza prin TAG (etichetare) cel putin 3 prieteni/prietene care au conturi active si valide si care apreciaza produsele naturale.

Castigatorul va fi anuntat prin story pe pagina de Instagram @iravolkivskaia, pe data de 22.12.2023.  

ART. 6. PREMII  

Castigatorul concursului va primi un premiu constand intr-un cos cu 12 sapunuri si 5 saruri de baie Déjà Vu Natural. Premiul va fi livrat catre castigator in urma transmiterii datelor personale de livrare.  

Castigatorul trebuie sa transmita pe adresa de email iravolchivscaia@gmail.com adresa completa si corecta de livrare, nume, prenume, telefon, adresa de email si copie a actului de identitate pentru revendicarea premiului, in termen de 3 zile de la anuntarea sa, conform art. 5 de mai sus.  

Premiile nu se vor putea schimba in bani sau inlocui cu alte produse.  

ART. 7. MECANISMUL DE PARTICIPARE  

Concursul se desfasoara in perioada 11.12.2023-21.12.2023, timp in care persoanele care doresc sa participe la Concurs se inscriu la acesta astfel:  

 1. dau FOLLOW paginilor de instagram @iravolkivskaia si @sapunnaturaldejavu;

 

 1. dau LIKE postarii cu Concursul. Organizatorul nu va considera valide inscrierile participantilor prin comentarii la alte postari sau pe alte conturi de Instagram; 

 

 1. posteaza un comentariu (in sectiunea COMMENTS) la postarea privind Concursul, prin care se mentioneaza prin TAG (etichetare) cel putin 3 prieteni/prietene care au conturi active si valide si care apreciaza produsele naturale.

 

Atentie! 

 

 • Orice tentativa de fraudare de orice natura menita sa lezeze imaginea organizatorului sau a terte persoane vor fi eliminate din concurs, iar in cazul identificarii tentativelor de frauda in scopul castigarii premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere urmarirea de catre catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 
 • Persoanelor care vor incerca sa fraudeze concursul li se va restrictiona accesul.  
 • Varsta minima pentru participare este de 18 ani. 
 • Premiul se livreaza doar pe teritoriul Romaniei  

 
ART. 8. ACORDAREA PREMIILOR 

 

Va avea loc o singura extragere pe data de 22.12.2023. 

Castigatorul va furniza Organizatorului datele sale de identificare, conform art. 6 de mai sus, in termen de maximum 3 zile. Livrarea premiilor se va face in maxim 30 de zile de la primirea datelor complete de la castigator. In cazul in care castigatorul nu poate fi premiat din motive independente de Organizator (nu furnizeaza aceste informatii intr-un interval de 3 zile, etc), Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene si va extrage castigatori rezerva care vor fi contactati dupa ce vor trece cele 3 zile de la anuntarea primului castigator.  

Organizatorul isi rezerva dreptul sa anuleze orice premiu oricarui participant pentru orice motiv si in orice moment daca are suspiciuni cu privire la activitatea sa pe pagina organizatorului, Instagram si in cadrul concursului.  

 

Castigatorul premiului nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau in alte obiecte si nici nu poate solicita alte modificari. Fotografiile premiului sunt cu titlu de prezentare.  

 

Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigattorului in posesia premiului. 

 
Art. 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

 
Prin inscrierea la concurs intelegeti si sunteti de acord cu faptul ca Organizatorul va va solicita dumneavoastra, in calitate de Utilizator, urmatoarele informatii strict necesare pentru identificarea dumneavoastra personala in caz in care sunteti desemnat Castigator: (a) numele si prenumele dvs., (b) adresa de e-mail valida, (c) adresa de livrare corecta si completa, (d) numar de telefon (e) id Instagram, (f) copie act identitate. Scopul solicitarii acestor informatii de catre Organizator este de a va identifica si a va comunica premiul. Informatiile cu caracter personal vor fi utilizate numai in acest scop. 

Dupa colectarea datelor dvs., Organizatorul: nu va instraina, inchiria sau vinde informatiile de identificare personala a dumneavoastra catre terti in scopuri de marketing si publicitate. Nu va furniza unor terti datele dvs. de contact fara acordul dvs., cu exceptia cazurilor in care sunt solicitate de institutii ale statului legal abilitate (cu rol de control, etc) va securiza informatiile esentiale pe care le furnizati, prin protocoale standard si tehnologii corespunzatoare. 

Art. 10. INCETAREA SERVICIULUI  

Sunteti de acord ca Organizatorul poate, in orice moment, fara notificare prealabila, sa intrerupa accesul dvs. la concursul online, din cauze care pot fi, fara a se limita la: (a) incalcarea de catre dvs. a prevederilor prezentului document si a indrumarilor pe care le cuprinde, (b)solicitari ale institutiilor guvernamentale si impuneri ale legii, (c) 
solicitarea dvs. expresa, (d) probleme si aspecte tehnice neprevazute.  

Sunteti de acord ca intreruperea furnizarii serviciului va fi facuta la libera alegere a Organizatorului si ca acesta nu poate fi facut raspunzator fata de dvs. sau orice alta terta parte pentru intreruperea accesului dvs. sau paginii dvs. din concursul online.  

Art. 11. INFORMATIA FURNIZATA  

Intelegeti si sunteti de acord ca prin postarea de materiale pe pagina pagina dehttps://www.instagram.com/ instagram @iravolkivskaia (https://www.instagram.com/iravolkivskaia/) cedati catre Organizatorului concursului dreptul gratuit si irevocabil de a utiliza aceste materiale in decursul existentei serviciului, dar si ulterior desfasurarii acestuia. Intelegeti ca raspunderea pentru toata informatia pe care o postati in cadrul concursului online va revine exclusiv dvs., iar Organizatorul nu poate fi facut raspunzator de nicio greseala sau omisiune din aceste informatii. Organizatorul nu poate garanta identitatea oricaruia dintre utilizatorii care isi creeaza sau care acceseaza paginile individuale pe pagina dehttps://www.instagram.com/ @iravolkivskaia (https://www.instagram.com/iravolkivskaia/) si Organizatorul nu poate garanta autenticitatea niciunei informatii postate de utilizatori. Sunteti de acord sa nu monitorizati sau copiati, si sa nu permiteti altora sa monitorizeze sau copieze pagina pagina dehttps://www.instagram.com/ instagram @iravolkivskaia (https://www.instagram.com/iravolkivskaia/) si continutul pe care aceasta il cuprinde. Sunteti de acord sa nu simulati aspectul sau functionarea acestui website si sa nu actionati pentru a perturba functionarea sau a supraincarca infrastructura noastra informatica, inclusiv, dar fara a se limita la, comunicari nesolicitate, incercari de a obtine acces neautorizat, transmitere sau activare de virusi informatici.  

ART. 12 COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL  

In cadrul concursului pe pagina dehttps://www.instagram.com/ instagram @iravolkivskaia (https://www.instagram.com/iravolkivskaia/)  Organizatorul poate avea nevoie sa comunice cu dvs. prin email sau telefon (vedeti capitolul Confidentialitatea datelor si Premiile concursului si desemnarea castigatorului). Sunteti de acord sa primiti mesaje email, legate de participarea dvs. la concurs pentru a asigura buna derulare a concursului.  

Sunteti de acord ca numele si/sau adresa dvs. email sa fie mentionate in titlul anumitor comunicari pe care le initiati pe pagina de Instagram pagina dehttps://www.instagram.com/ instagram @iravolkivskaia (https://www.instagram.com/iravolkivskaia/) si prin email (exemplu: anuntarea/etichetarea castigatorului).  

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din articolele prezentului document in scopul de a asigura coerenta si corectitudinea desfasurarii concursului. Organizatorul va afisa orice modificare a prezentului document pe pagina de Instagram pagina dehttps://www.instagram.com/ instagram @iravolkivskaia (https://www.instagram.com/iravolkivskaia/). 

ART. 13. TAXE SI COSTURI  

Inscrierea in concurs este gratuita. Nu este necesara cumpararea sau plata de niciun fel pentru a participa la acest Concurs.  

ART. 14. LIMITE DE RASPUNDERE  

Acceptand acest regulament, sunteti de acord ca Organizatorul, partenerii sai si 
orice alti colaboratori in concursul online nu sunt raspunzatori pentru nici un fel de pierderi sau consecinte negative directe, indirecte, ocazionale sau exceptionale rezultate in urma:  

 1. utilizarii paginii  dehttps://www.instagram.com/ instagram @iravolkivskaia (https://www.instagram.com/iravolkivskaia/). 
 1. accesului neautorizat sau alterarii comunicarii dvs. cu sau prin pagina de Instagram. 

ART. 15. LEGEA APLICABILA  

Acest regulament reprezinta un acord intre dvs. si Organizatorul concursului, guvernat de legislatia romaneasca in vigoare.  

In conformitate cu prevederile GDPR, va aducem la cunostinta urmatoarele: Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de securitate. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse. Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, si puteti limita prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor.  

Prezenta sectiune reprezinta informare cu privire la dispozitiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le veti transmite.  

Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor in conditiile mai sus mentionate.